Vítejte na stránkách školy v přírodě 4. A Masarykovy ZŠ v Plzni.

Úkoly

Šumava od A až do Z

25. dubna 2010 v 22:30
Tak už jsme zase doma a ve škole. Máme za sebou ale spoustu zážitků ze Šumavy a spoustu nových znalostí o šumavské přírodě, krajině, historii...
Můžeme říct, že známe Šumavu od A až do Z? Pojďme to zkusit!
Napište do komentáře slova, která se vztahují k Šumavě (nebo alespoň k naší škole v přírodě), a to postupně od všech písmen abecedy.
Železná Ruda - Alžbětín

Úkol 7 - Knížka o Šumavě

11. dubna 2010 v 22:21
A máme tady další týden a další úkol. Tentokrát je to úkol pro pozorné detektivy. Podívejte se doma do knihovničky, jestli neobjevíte nějakou knížku o Šumavě nebo alespoň knížku, jejíž část je Šumavě věnována. Pokud doma takovou knížku nenajdete, zeptejte babiček, dědečků, strýčků a tet. Určitě alespon jednu získáte a pokud to bude možné, přibalíte si ji s sebou na školu v přírodě. Knížku si doma prohlédněte a najděte tam nějakou zajímavost, kterou přečtete ostatním (3 - 5 vět).

Nedávno vyšla v Plzni úplně nová knížka Šumavské vzpomínky. Rozhovor s jejím autorem Pavlem Nedvědem si můžete poslechnout zde - klikni!.

knizka

Úkol 6 - Pláně

6. dubna 2010 v 1:43
Stejně jako v úkolu č. 1, je tu pro Vás připraven krátký text, který si překopírujete do komentáře a doplníte v něm i, í, y, ý. Úkol vypracujte do konce tohoto týdne.
Hodně úspěchů!
Na Královský Hvozd navazuje nejtypičtější část Šumav_ - Pláně. Je to zb_lá parov_na, z níž tu a tam v_stupují vrchol_ hor dosahující v_še až 1300 metrů. Tuto část Šumav_ zvěčnil velký básník Šumav_ Karel Klostermann. Seznamte se s jeho díl_ "Ze světa lesních samot" nebo "V ráji šumavském", ve kterých v_l_čil život tehdejších l_dí a jejich osudy.
V bl_zkém Březníku b_dlel lesník Kořán, který ustav_čně bojoval s bavorskými p_tláky. Tam u Čeňkovy pil_, kde prudký tok říčky V_dry v_hloubil kaňonovité údol_, b_valo vaz_ště vorů. Tam se krasavice Rezla snažila z_skat lásku vnuka starého Sepla.
V roce 1963 vznikla na Šumavě chráněná krajinná oblast, jejíž těžiště je v horské části Šumav_. Tam je také deset státních přírodních rezervací. Ty mají zpřísněný ochranný režim. V celé oblasti se důsledně v_žaduje ochrana a šetření přírodního bohatstv_.

Až úkol vyplníte, zvu Vás na krátkou projížďku na kole v okolí Březníku, o kterém se v textu píše. Uvidíte alespoň, jaká je na šumavských Pláních zvláštní krajina :-)

Úkol 5 - Kuličky

22. března 2010 v 0:03
Ahoj všichni!
U hotelu Zach je fantastický plácek, který přímo volá po tom, abychom se vyřádili při jednom z nejstarších sportů na světě, bez kterého se žádné jaro neobejde - kuličky.
S kuličkami souvisí i náš dnešní úkol. Má dvě části:

1) Napište v komentáři pravidla jedné originální hry s kuličkami, kterou bychom si na škole v přírodě mohli vyzkoušet. Hru popište tak, jak ji znáte a hrajete, nebo můžete nějaká neobvyklá pravidla vyhledat v knížkách o hrách nebo na internetu. Zkuste se taky zeptat dědečka, třeba poradí nějakou úplně nejlepší hru, kterou hrál, když byl malý kluk.
2) Vytvořte diplom pro vítěze naší šumavské kuličkiády. Můžete ho nakreslit černým fixem na bílý papír (aby se dal dobře okopírovat) nebo ho můžete vytvořit i na počítači (pokud to umíte a troufáte si :-)

Kuličky nezapomeňte vzít s sebou do kufru, až se budete balit na školu v přírodě!!!
A abyste mohli malinko trénovat cvrnkání, posílám odkaz na kuličkovou superhru :)

superhry.cz

Šumava v souvětích

21. března 2010 v 23:32
Na hodině českého jazyka jsme tvořili věty podle vzorců souvětí:
V1, aby V2. Lidé jezdí na Šumavu, aby se nadýchali čerstvého vzduchu.
V1 a V2. Otava je krásná řeka a my bychom se v ní chtěli někdy vykoupat.
V1, ale V2. Šumava je nádherná, ale my tam budeme jen týden.
V1, protože V2. Šumava je zajímavá, protože má krásnou přírodu.
Když V1, V2. Když pojedeme na Šumavu, užijeme si spoustu legrace.
V1, kde V2. Blízko Srní je v lese kaple, kde teče potok.

V poslední větě jsme psali o Hauswaldské kapli, která byla v minulosti známým poutním místem. Díky zázračnému uzdravování poutníků z celé Evropy se místu přezdívalo "malé Šumavské Lurdy". Kouzelné místo ležící 2 km jižně od Srní poblíž Vchynicko-Tetovského kanálu, bylo zničeno za dob minulého režimu a znovu přivedeno k životu 12.8.2006, především zásluhou občanského sdružení Karel Klostermann - spisovatel Šumavy .

Hauswaldská kaple - pramen

Úkol 4 - Pohádková země Brčálník

15. března 2010 v 9:03
A je tu další úkol! Tentokrát se bude líbit všem, kteří rádi něco vyrábí a tvoří. Během školy v přírodě se půjdeme podívat na výstavu Pohádková země na Brčálníku. Uvidíte na ní spoustu krásných loutek a skřítků Vítězslavy Klimentové. Video zachycuje výstavu Pohádková země v jiném městě, ale myslím, že pro ukázku, jaké skřítky uvidíme, nám poslouží dobře.

Podívejte se na video a pak zkuste sami vymyslet nějakého skřítka, který by mohl být maskotem naší školy v přírodě. Vymyslete jeho jméno a vytvořte také jeho loutku. Máte na to celý týden a vyrobit jej můžete z libovolného materiálu (papíru, modelíny, látek, přírodnin atd.)
V pondělí dne 22. 3. 2010 si uděláme ve třídě výstavku!!!

Úkol 3 - Šumava mountains

8. března 2010 v 19:25
Přelož do angličtiny pomocí překladače www.slovnik.cz
tato slova:

hory, lesy, louky
jezera, potoky, močály
smrk, buk, bříza
zajíc, jelen, vydra

Řešení zašli v komentáři.

Úkol 3 - zkouška

8. března 2010 v 8:23
HI EVERYBODY!
Tentokrát se naučíme pár potřebných slovíček pro povídání o Šumavě s cizincem. Využijeme k tomu on-line slovník www.slovnik.cz, vyzkoušejte si ho.

Do řádky nahoře zadejte nějaké slovo, které se vztahuje k Šumavě, v rozbalovacím menu zvolte překlad z češtiny do angličtiny CZ>>EN a klikněte na tlačítko "přeložit".

Vaše překlady zašlete v komentáři. Odpoledne se zde objeví zadání úkolu "naostro"!
GOOD LUCK!

Úkol 2 - Šumavské vrcholy

28. února 2010 v 22:45
A je tu další úkol, na kterém si vyzkoušíme, jestli nám matematika prozradí něco nového o Šumavě.

Spočtěte příklady a seřaďte jednotlivé šumavské vrcholy od nejvyššího k nejnižšímu. Očíslovaný seznam vrcholů včetně jejich výšek zašlete v komentáři k tomuto úkolu.

Pancíř
(5 . 200) + (4 . 50) + (2 . 7)
Velký Javor
13113 : 9
Ostrý
431 . 3
Můstek
9872 : 8
Plechý
(30 . 40) + (8 . 20) + (3 . 6)
Jezerní hora
8058 : 6
Prenet
2000 - 929
Svaroh
749 + 585
Javorná
(4 . 250) + (3 . 30)
Špičák
601 . 2

Obrázek: Lanovka na Pancíř, commons.wikimedia.org, autor: Honza Groh, Creative Commons Licence BY

Úkol 1 - Doplň text o Šumavě

22. února 2010 v 10:47
A je tu zadání prvního domácího úkolu. Stejně jako ve cvičení, které jsme si vyzkoušeli ve škole, označte myší modrý text, uložte si ho pomocí kláves Ctr+C a pomocí Ctrl+V nahrajte do komentáře. Pak místo podtržítek doplňte y, ý, i nebo í a odešlete jako komentář.
Úkol odevzdejte do pátku 26. února 2010!!!

Od Všerubského průsm_ku se zvedají v_soké vrchy Královského Hvozdu, kde leží střediska z_mních sportů: Železná Ruda, Šp_čák, Hojsova Stráž. K nejv_ce navštěvovaným m_stům této oblasti patří po celý rok Černé a Čertovo jezero. Obě tato jezera vznikla činností ledovce a svou nádherou se počítají k nejkrásnějším a nejv_hledávanějším m_stům v Čechách vůbec. Černé jezero je svou rozlohou přes 18 ha a hloubkou kolem 40 metrů jedním z našich největších jezer. Obě jezera spolu s Jezerní horou v_tvářejí celek se zb_tkem původních lesních porostů.

Úkol 1 - zkouška

22. února 2010 v 8:04
První úkol pro Vás bude z českého jazyka. Když chceme psát o Šumavě, musíme znát správnou gramatiku!!! Vaším úkolem tedy bude doplnit správně tvrdá a měkká y, i.
Označte myší modrý text, uložte si ho pomocí kláves Ctr+C a pomocí Ctrl+V nahrajte do komentáře. Pak místo podtržítek doplňte y, ý, i nebo í a odešlete jako komentář.

Na tomto textu si vše vyzkoušejte, úkol se na blogu objeví dnes odpoledne!
V_te, že celá horská Šumava je nádhernou perlou naší přírody? L_dé po přem_ře techniky, shonu a hluku v_hledávají pob_t v kl_dném přírodním prostředí. Můžeme se po celé dny toulat rozsáhlými hlubokými les_, prostoupenými lučinam_ a slatěm_. Najdeme zde nejen vzácnou břízu trpasl_čí, která je stromovou miniaturou. Ale rádi se skloníme i nad hustými koberc_ rašel_níku, který svými vrchol_ v_malovává nádherné vzor_. Naše cesty vedou dál, kolem kamenných moří, která tu zb_la po ledovcích.

Písnička o Šumavě?

16. února 2010 v 21:59
Tady zpíváme naši oblíbenou Kocábku náram náramnoooooooouuuu :-)
A je tu úkol pro zběhlé internetové vyhledávače anebo milovníky hudby. Znáte nějakou písničku o Šumavě? Vložte do komentáře odkaz na její text nebo nahrávku. Možná najdete i video...

Zasněžená hádanka

10. února 2010 v 22:29
Tento týden vznikly první články našeho blogu. Vyfotografovali jsme se a teď už se těšíme na první úkoly. V pondělí se při hodině v počítačové učebně všichni naučíme přidávat komentáře a můžeme začít

Plzeň je dnes zase krásně zasněžená. I v hotelu Zach v Zelené Lhotě mají zasněžený výhled.
A my tu máme hádanku. Co myslíte, že je bílá zasněžená plocha na fotografii? Louka? Pole? Anebo něco jiného?
Kdo už ví jak, může svůj tip napsat v komentáři k tomuto článku. Možná Vám trochu napoví mapa.
 
 

Reklama